Wernisaż – Andrzej Breguła i Jarosław Engler

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

3 listopada (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż – Andrzej Breguła oraz Jarek Engler. Wstęp wolny