Wernisaż – Anna Mółka

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

17 stycznia (wtorek), godz. 18.00 – Wernisaż – Anna Mółka. Wstęp wolny