Wernisaż Grzegorza Dyrdy

Siemianowickie Centrum Kultury – SCK Willa Fitznera
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)
www.siemck.pl

5 maja (czwartek), godz. 18.00 – Wernisaż – Grzegorz Dyrda – moje oblicza. Wstęp wolny