Wice przy muzyce

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Willa Fitznera – ul. Fitznerów 3 (tel. 32/763.27.33)

4 czerwca (niedziela), godz. 17.00 – Wice przy muzyce – prowadzenie Krzysztof Bogdoł, akompaniament – Bohdan Wantuła. Wstęp wolny