Wycieczka na Jurę krakowsko-Częstochowską (Złoty Potok)

Termin

21 lipca 2021, 8:00

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (dla dzieci w wieku 7-18 lat)

21 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00 – Wycieczka rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko – Częstochowską (Złoty Potok, Siedlec).Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski (uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90).

Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek obowiązują maseczki i inne środki ochrony przewidziane przepisami COVID-19, pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona.

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dostępny u opiekunów poszczególnych wycieczek.