Wycieczka rekreacyjna dla dzieci i młodzieży do Kolejkowa w Gliwicach

Wydział Kultury i Sportu

ul. Fitznerów 3

41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 765 62 97

23 lutego (środa) godz. 9.00 – wycieczka rekreacyjna dla dzieci i młodzieży do Kolejkowa w Gliwicach.

Zapisy na wycieczki od 1 lutego.

Zbiórki na wycieczki o godz. 8.50 – Rynek Miejski przy Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie (uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90). Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują maseczki i inne środki ochrony przewidziane przepisami COVID-19, pisemne zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wydziale Kultury i Sportu).

Liczba miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona.

UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie respektowany Regulamin wycieczek dostępny
u opiekunów poszczególnych wycieczek.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wycieczek.