XXX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

Hala – Kompleks Sportowy „Michał”

29, 30 listopada (wtorek, środa), od godz. 17.00 – 21.00

XXX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych