XIX Śląskie potyczki Dziecięcych Grup Ratownictwa Wodnego WOPR pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Jana Śniadeckiego 11, (tel. 511.543.210)

www.slaskiewopr.pl

10 grudnia (sobota), godz. 9.00 – XIX Śląskie potyczki Dziecięcych Grup Ratownictwa Wodnego WOPR pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie