XXIX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

30 listopada (wtorek), godz. 17.30-19.30
1-2 grudnia (środa-czwartek), godz. 16.00-20.00XXIX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych