XXX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

1 – 2 grudnia (czwartek – piątek), od godz. 16.00 do 20.00 – XXX Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych