Zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

4, 11, 13, 18, 20, 25, 27 stycznia (wtorki, czwartki), godz. 18.45 Zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)