Zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

Basen – Kompleks Sportowy „Michał”
3, 10, 17, 24 listopada (czwartki), godz. 18.45

Zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)