Zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

Kompleks Sportowy „Michał”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.mosir.siemianowice.pl

2, 9, 16, 23, 30 marca (czwartki), godz. 18.45

Basen KS „Michał” – AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)