Zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl

2, 7, 9, 14, 16, 21 grudnia (wtorki, czwartki), godz. 18.45, basen KS „Michał” – zajęcia AQUA BIKE (jazda na rowerach w basenie)