Zajęcia czytelnicze dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej
Filia Nr 4 – ul. Szymanowskiego 11 (tel. 32/228.14.40)

10 maja (środa), godz. 15.30 – „Franklin czyta kolegom” – zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 5-7 lat

24 maja (środa), godz. 15.30 – „Chwalipięta” – zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 5-7 lat