Zajęcia fitness na sali

Pływalnia Miejska

ul. Śniadeckiego 11, (tel. 32 228.04.15; 725.080.028)

Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 września (wtorki godz. 18.15, czwartki godz. 19.00) – zajęcia fitness na sali