Zajęcia jogi

MOSiR „PSZCZELNIK”
Park Pszczelnik 3
tel. 32.228.08.48, 32.220.43.52

www.mosir.siemianowice.pl

3, 7, 10, 14, 17, 21 grudnia (wtorki, piątki), godz. 18.00 zajęcia jogi