Zajęcia sportowe dla dzieci

SKF Sport Project
skfsportproject@gmail.com
tel. 519.175.709

MOSiR „Pszczelnik” – stadion
Park Pszczelnik, Siemianowice Śląskie

3, 10, 17, 24 czerwca (poniedziałki), godz. 17.00 – zajęcia z lekkoatletyki dla dzieci w wieku 7-8 lat

3, 10, 17, 24 czerwca (poniedziałki), godz. 18.00 – zajęcia z lekkoatletyki dla dzieci w wieku 9 lat
i starszych

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Szkolna 15, Siemianowice Śląskie

5, 12, 19, 26 czerwca (środy), godz. 17.00 – Multisport Mini dla dzieci w wieku 4-6 lat – zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze multisportowym. Gry i zabawy ruchowe, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych oraz przeciwdziałanie wadom postawy.

5, 12, 19, 26 czerwca (środy), godz. 18.00 – Multisport dla dzieci w wieku 7 lat i starszych – zajęcia ogólnorozwojowe, nauka i doskonalenie zespołowych gier sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Michałkowicka 15, Siemianowice Śląskie

5, 12, 19, 26 czerwca (środy), godz. 17.00 – Lekkoatletyka dla dzieci w wieku 7 lat i starszych. Zajęcia ogólnorozwojowe, nauka i doskonalenie zespołowych gier sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 16
ul. K. Szymanowskiego 11, Siemianowice Śląskie

6, 13, 20, 27 czerwca (czwartki), godz. 15.00 – Multisport Mini dla dzieci w wieku 4-6 lat – zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze multisportowym. Gry i zabawy ruchowe, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych oraz przeciwdziałanie wadom postawy.

6, 13, 20, 27 czerwca (czwartki), godz. 16.00 – Multisport dla dzieci w wieku 7 lat i starszych – zajęcia ogólnorozwojowe, nauka i doskonalenie zespołowych gier sportowych.