Zajęcia z lekkoatletyki dla dzieci

SKF Sport Project

skfsportproject@gmail.com

tel. 519.175.709

MOSiR „Pszczelnik” – stadion

Park Pszczelnik, Siemianowice Śląskie

6, 13, 20, 27 maja (poniedziałki), godz. 17.00 – zajęcia z lekkoatletyki dla dzieci w wieku 7-8 lat

6, 13, 20, 27 maja (poniedziałki), godz. 18.00 – zajęcia z lekkoatletyki dla dzieci w wieku 9 lat i starszych

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Szkolna 15, Siemianowice Śląskie

8, 15, 22, 29 maja (środy), godz. 17.00 – Multisport Mini dla dzieci w wieku 4-6 lat – zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze multisportowym. Gry i zabawy ruchowe, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych oraz przeciwdziałanie wadom postawy.

8, 15, 22, 29 maja (środy), godz. 18.00 – Multisport dla dzieci w wieku 7 lat i starszych – zajęcia ogólnorozwojowe, nauka i doskonalenie zespołowych gier sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Michałkowicka 15, Siemianowice Śląskie

8, 15, 22, 29 maja (środy), godz. 17.00 – Lekkoatletyka dla dzieci w wieku 7 lat i starszych. Zajęcia ogólnorozwojowe, nauka i doskonalenie zespołowych gier sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. K. Szymanowskiego 11, Siemianowice Śląskie

2, 9, 16, 23 maja (czwartki), godz. 15.00 – Multisport Mini dla dzieci w wieku 4-6 lat – zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze multisportowym. Gry i zabawy ruchowe, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych oraz przeciwdziałanie wadom postawy.

2, 9, 16, 23 maja (czwartki), godz. 16.00 – Multisport dla dzieci w wieku 7 lat i starszych – zajęcia ogólnorozwojowe, nauka i doskonalenie zespołowych gier sportowych.