Zaśpiewam Ci mamo, narysuję Ci mamo

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

26 maja (piątek), godz. 10.30-14.30 – „Zaśpiewam Ci mamo, narysuję Ci mamo”. Wydarzenie współorganizowane z MDK Jordan