Zawody Kyokushin Karate

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”

ul. Elizy Orzeszkowej 1

tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04

www.ksmichal.mmj.pl

HALA – KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”

24 września 2022 (sobota), godz. 9.00