ZIMA – Portret Pani Zimy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Filia Nr 1
ul. Fojkisa 4 (tel. 32/228.59.19)

15 lutego (wtorek), godz. 11.00-12.00 – zajęcia plastyczne pt: „Portret Pani Zimy”