ZIMA – Zima z papieru

Siemianowickie Centrum Kultury – Zameczek
ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)

17, 24 lutego (czwartki), godz. 10.00 – Zima z papieru – warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat. Wstęp wolny