ZIMA – Zwierzęta ze śnieżnej krainy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej – Filia Nr 10
ul. Jaworowa 2 (tel. 32/228.42.46)

23 lutego (środa), godz. 10.30 – Warsztaty plastyczne dla dzieci – „Zwierzęta ze śnieżnej krainy”