Zimowe Inspiracje

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 32/765.27.40-41)

3 grudnia (niedziela), godz. 10.00-17.00 – Zimowe Inspiracje – Zimowy Kiermasz Rękodzieła