V edycja Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie serdecznie zaprasza instytucje publiczne i oświatowe, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, podczas którego wyłonimy najbardziej zaangażowanych wolontariuszy pracujących na rzecz naszego miasta!

Konkurs „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:
1) wolontariat szkolny,

2) wolontariat indywidualny,

3) wolontariat grupowy.
Zgłoszeń Kandydatów można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w jednej z niżej wskazanych form:

1) elektronicznej – na adres ratusz@um.siemianowice.pl, z tematem wiadomości
V edycja konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf
i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
2) papierowej – na adres korespondencyjny:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Wydział Polityki Społecznej

ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie

z dopiskiem V edycja konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”;
3) osobistej – w Kancelariach Podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie mieszczących się przy ulicy Jana Pawła II 10 oraz ulicy Michałkowickiej 105.

Na zgłoszenia czekamy do 4 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są w Regulaminie V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 2445/2021
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia V edycji konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” oraz powołania Kapituły Konkursu, jednakże w razie dodatkowych pytań prosimy
o kontakt mailowy na adres s_miland@um.siemianowice.pl lub telefoniczny pod numer
32 760 54 45.

Dokumenty do pobrania

– Regulamin V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”,

– Formularz zgłoszeniowy do V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”.
 

Wolontariusze – rok 2017

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Sabina Miland