Zawodowa lista …przebojów w ZSOiZ

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła 2

Technikum nr 3

#AkcjaSuperEdukacja

Konkursy

Drogi Ósmoklasisto! Droga Ósmoklasistko!

Ciągle nie podjęłaś/łeś jeszcze decyzji w sprawie wyboru szkoły ponadpodstawowej? Nie wiesz, który kierunek wybrać? Który typ szkoły będzie dla Ciebie właściwy?

Przypominamy, że w ofercie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II oraz Technikum nr 3 na nowy rok szkolny proponujemy naukę w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Zdobyte wykształcenie i uzyskane kwalifikacje gwarantują dobrą pracę i gwarancję zatrudnienia. Na współczesnym rynku pracy poszukiwani są fachowcy i eksperci w swoich dziedzinach. Dokonaj dobrego wyboru! Wybierz zawód, dopasowany do twoich pasji i zainteresowań. Przybliżamy i oswajamy Cię ze słownictwem charakterystycznym dla kształceniem zawodowego i nauką w naszej szkole. Zawodowa lista specjalnie dla Ciebie!

Adient – siemianowicka firma, z którą od 2017r. współpracujemy poprzez objęcie patronatem uczniów kształcących się w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń oraz technik mechanik.

ANTYnuda – Festiwal Kultury i Sportu dla małych i dużych; cykliczna impreza szkolna organizowana od 15 lat

Branże zawodowe – branże szkolnictwa zawodowego, w ramach których zostały wyodrębnione konkretne zawody. Uczymy w branżach: handlowej, budowlanej, elektroenergetycznej, fryzjersko-kosmetycznej, motoryzacyjnej, mechanicznej.

Budowlaniec – czyli monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zawód, którego możesz uczyć się w naszej szkole.

Cel kształcenia zawodowego – przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Europass-Mobilość – Dokument potwierdzający naukę lub szkolenie, odbywane w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego np. stażu zawodowego.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną, w ramach którego możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Blacharz samochodowy – zawód z branży motoryzacyjnej, praktyki odbywają się bezpośrednio u pracodawcy na podstawie umowy o pracę młodocianego pracownika.

Elektormechanik – to poszukiwany pracownik na rynku pracy. Zajmuje się naprawą
i konserwacja urządzeń elektrycznych, które stosowane są w różnych gałęziach gospodarki.

Fryzjer – to zawód z branży usługowo-kosmetycznej poszukiwany na obecnym rynku pracy, którego możesz się uczyć w naszej szkole branżowej i technikum.

Konkursy – Imprezy, przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym o zasięgu szkolnym, pozaszkolnym, wojewódzkim itp., w którym uczniowie biorą udział.np. Konkurs Edukacja Regionalna, Konkury fryzjerskie, Karieromat, Zoom na unijne.

Mechanik – monter maszyn i urządzeń – zawód z branży mechanicznej (MEC).
W zawodzie tym wyodrębnionokwalifikację: MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Mechanik pojazdów samochodowych – zawód z branży motoryzacyjnej. Wszystkie osoby kształcące się w tym  zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne
w podmiotach zewnętrznych. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w siedzibie CKZ
w Rudzie Śląskiej.

Pracownik młodociany – pracownik niepełnoletni zatrudniony na podstawie umowy o pracę uczęszczający równocześnie do szkoły branżowej.

Praktyka zawodowa – specyfika nauki w technikum zapewnia odbywanie 4 tygodniowych praktyk zawodowych zgodnie z nauczanym zawodem.

Przedsiębiorcy małych i dużych firm – miejskie i lokalne firmy, w których uczniowie szkoły branżowej i technikum odbywają zajęcia praktyczne.

REX-POL – chorzowska firma, z którą od 2019r. współpracujemy poprzez objęcie patronatem uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik.

Rynek pracy – Rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym jest praca. W przypadku rynku pracy kupującym jest oferujący zatrudnienie pracodawca, a sprzedającym – pracownik otrzymujący za swoją pracę określone wynagrodzenie.

Sprzedawca – to zawód z branży handlowej, który wymaga ciągłego kontaktu z innymi ludźmi i możesz uczyć się go w naszej szkole.

Staże uczniowskie – wspierają młodych ludzi w nabywaniu praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. Staże odbywają się w ramach zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców, trwają 4 tygodnie i uczniowie otrzymują za nie wynagrodzenie.

Wynagrodzenie – inaczej płaca, pensja, zapłata, gratyfikacja- to ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych przez przedsiębiorców.

Uczeń otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium naukowego w klasach patronackich, za odbyty staż uczniowski oraz na podstawie zawartej umowy młodocianego pracownika
z pracodawcą.

Zajęcia praktyczne – specyfika nauki w Branżowej Szkole I stopnia zapewnia – oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych – praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych.

Zawód – to zespół czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek podziału pracy i wymagających od pracownika posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Uczeń szkoły branżowej uzyskuje go po zdaniu egzaminu zawodowego zgodnego z wyodrębnioną kwalifikacją, a uczeń technikum po zdaniu dwóch kwalifikacji zawodowych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat kształcenia w naszej szkole branżowej i technikum? Chcesz się przekonać jak wygląda nasza szkoła i co się w niej dzieje? Odwiedź nas – rozwijamy się ciągle i zmieniamy się dla Ciebie!

Zapraszamy także na nasza stronę internetową oraz szkolny fb.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.zsoiz.szkolnastrona.pl oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/ZSZ2ZSOIZ/

Autor:

  • Marta Kwiecień, Agnieszka Kłyk

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska