Windą do nieba – dostępny Urząd dla każdego mieszkańca

Logotypy UE Power Fundusze Europejskie Wiedza i Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Logotypy UE Power Fundusze Europejskie Wiedza i Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROJEKTU: Windą do nieba – dostępny Urząd dla każdego mieszkańca

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 700.090,30 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 210.700,00

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnościami, przez montaż windy w budynku Urzędu mieszczącym się na ulicy Jana Pawła II 10 oraz wprowadzenie udogodnień w pozostałych budynkach Urzędu.

PLANOWANY EFEKT:

Zrealizowanie projektu pozwoli na zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta co stanowić będzie przystosowanie budynku do minimalnych standardów dostępności dla korzystających z usług urzędu oraz pracowników.