Zapraszamy przedsiębiorców do umieszczania reklam na witaczach

Dnia 12 grudnia br. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
w sprawie ustalenia zasad postępowania przy umieszczaniu reklam na witaczach miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Każdy z witaczy posiada sześć dwustronnych podświetlanych modułów przeznaczonych

na umieszczenie reklam (miejsce reklamowe – dwustronne) o wymiarach około 1,20 m x 0,45m każdy, usytuowanych w pasie drogowym w następujących lokalizacjach:

ul. Mysłowicka (droga powiatowa)

ul. Krupanka (droga krajowa)

ul. Katowicka – Grabowa (droga powiatowa)

ul. Wrocławska -Tarnogórska (droga krajowa)

ul. Wróblewskiego – Zgrzebnioka (droga powiatowa + gminna)

Reklamy na witaczach miejskich będą umieszczone wedle jednolitych zasad (podobna forma, wielkość, jednolita czcionka, jednolity materiał np. plastik, metal), tak aby reklamy na obiekcie tworzyły zamkniętą całość. Natomiast obsługa witaczy w tym umieszczenie, demontowanie oraz utrzymanie reklamy w estetycznym stanie należy do właściciela obiektu – Gminy Siemianowice Śląskie.

Wnioski o umieszczenie reklamy na witaczach miejskich może składać każdy podmiot posiadający siedzibę (lub prowadzący działalność) w Siemianowicach Śląskich, który wizerunkowo kojarzy się z miastem Siemianowice Śląskie.

Z podmiotami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie – podpisywana jest umowa określająca warunki umieszczenia reklamy na witaczu.

Umowy na umieszczenie reklamy na witaczach miejskich zawierane są na okres: dwunastu miesięcy.Opłata za miejsca reklamowe pobierana będzie wg poniższych stawek:

Witacze na drodze krajowej: ul. Krupanka, ul. Wrocławska

4,00 zł m2 x 30 dni = 129,60 zł. brutto / miesiąc (jeden panel reklamowy – dwustronny lub jednostronny).

Witacze na drodze powiatowej: ul. Mysłowicka, ul. Katowicka, ul. Wróblewskiego

3,00 zł m2 x 30 dni = 97,20 zł. brutto /miesiąc (jeden panel reklamowy – dwustronny lub jednostronny).

Powyższe stawki dotyczą jednego panelu/modułu (dwustronnego) na jednym witaczu.

Koszt wykonania wkładki (modułu) na witaczach będzie po stronie oferenta/ wnioskodawcy

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tą formą reklamy.

Wnioski w sprawie umieszczania reklamy na witaczach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych Miasta Siemianowice Śląskie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą
na adres Wydział Infrastruktury Drogowej Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem.

Zarządzenie wraz z wnioskiem

Autor:

  • Ewa Grabolus, Biuro Obsługi Inwestora

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska