Urząd Stanu Cywilnego w Siemianowicach Śląskich- zasady funkcjonowania od dnia 01 grudnia 2020r.

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż od dnia 01 grudnia 2020r.Urząd Stanu Cywilnego będzie funkcjonował na następujących zasadach:

Urodzenia

Rejestracja urodzeń oraz przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa następuje po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 032 766 05 25 lub 032 766 05 26.

Wizyty ustalane są na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie informujemy, iż rejestracji dziecka można dokonać poprzez platformę ePuaP

https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

Małżeństwa

Rejestracja terminu ślubu oraz spisanie zapewnienia do ślubu cywilnego oraz konkordatowego następuje po uprzednim umówieniu spotkania pod nr 032 766 05 23 lub 032 766 05 24.

Wizyty ustalane są na konkretny dzień i godzinę.

Zgony

Rejestracja zgonów następuje w godzinach otwarcia Urzędu . Czynność ta nie wymaga wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, jednakże ze względu na wzrastającą ilość zgonów i by skrócić czas oczekiwania prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt pod nr :32 766 05 25 lub 32 766 05 26.

Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego

Podania o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego można złożyć:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Aleja Sportowców 1 w godzinach otwarcia Urzędu
  2. do urn umieszczonych przed Urzędem Stanu Cywilnego Aleja Sportowców 1, w  budynkach Urzędu Miasta przy ul.Jana Pawła II 10 lub przy ul.Michałkowskiej 105

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na duże braki osobowe w innych Urzędach spowodowane epidemią koronowirusa może wydłużyć  się okres oczekiwania na uzyskanie odpisów z innych USC.

Informacje dotyczące wydawania odpisów z akt stanu cywilnego można uzyskać pod nr tel. 032 766 05 20 lub 032 766 05 21.

Jednocześnie zaznaczamy, iż wnioski o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego można złożyć także:

  1. korespondencyjnie
  2. elektronicznie poprzez platformę ePuaP

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Opłata skarbowa

Od dnia 01 grudnia 2020r. będzie działał w USC punkt poboru opłaty skarbowej. Wpłaty będą przyjmowane tylko w formie bezgotówkowej (płatność tylko kartą płatniczą).

Wpłat opłat skarbowych można też dokonywać bezpośrednio na konto UM

ING Bank Śląski Siemianowice Śląskie

Nr 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w budynku przy Alei Sportowców 1 może przebywać jednocześnie 4 osoby. W związku z powyższym prosimy, by osoby które przybywają załatwić jakąkolwiek czynność w USC przybywały bez osób towarzyszących. Dzięki temu, większa ilość klientów będzie mogła jednocześnie sprawniej i szybciej załatwić swoją sprawę.

W związku z zaistniałą sytuacją liczymy na Państwa wyrozumiałość.

autor: Magdalena Mietła USC