Zgłoszenia do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta do 22 stycznia 2021 r.

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów w konkursie „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie” został przedłużony do 22 stycznia 2021 r.

W celu uhonorowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie społeczności Siemianowic Śląskich, zostaną przyznane Nagrody Gospodarcze. Będzie to jednocześnie wyraz uznania za ich działalność, przyczyniającą się do rozwoju lokalnego rynku oraz promocji miasta poza jego granicami.  

Nagrody zostaną wręczone w 4 kategoriach:

 • Pracodawca Roku
 • Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany
 • Nowatorskie rozwiązania
 • Firma Roku

Możliwe jest przyznanie przez Prezydenta Miasta również Nagród Specjalnych. 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach. Do 22 stycznia 2021 r. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w kancelarii podawczej, listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie” lub w formie skanu wysłać na adres e-mail: investor@um.siemianowice.pl.

Kto może zgłosić swoje propozycje kandydatów do nagrody?:

 • Przedsiębiorca działający na terenie Siemianowic Śląskich,
 • Grupa co najmniej 5 mieszkańców Siemianowic Śląskich,
 • Grupa co najmniej 3 radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskie,
 • Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Biuro Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
 • Organizacja pozarządowa działająca na terenie Siemianowic Śląskich,
 • Organizacja przedsiębiorców działająca na terenie Siemianowic Śląskich.

Każdy ze zgłaszających może zgłosić nie więcej niż trzy podmioty w każdej z kategorii. Wyniki konkursu, o których zadecyduje kapituła konkursowa składająca się z przedstawicieli biznesu, Urzędu Miasta oraz Rady Miejskiej, zostaną ogłoszone  najpóźniej do 27 czerwca br.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: Marta Szaleniec-Michalik tel. 32-760-53-59, Jakub Nowak nr tel. 502-693-575 oraz mailowo: investor@um.siemianowice.pl.

Załączniki:

Autor:

 • Biuro Prasowe UM Siemianowice

  Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice