Nabór do programu Niepodległa 2021

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków o dotacje na rok 2021. Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 r. Środki z programu są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Do pogramu można zgłaszać następujące zadania:
– festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
– rekonstrukcje historyczne,
– wystawy wraz z katalogami,
– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty,
– gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy,
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
– murale,
–  działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są na stronie niepodległa.gov.pl a także w linkach poniżej:
» regulamin
» wzór wniosku

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice