Harcerze z Betlejemskim Światłem Pokoju u Prezydenta Miasta

17 grudnia, jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, harcerki z siemianowickiego hufca ZHP przybyły do Urzędu Miasta, przekazując na ręce prezydenta Rafała Piecha Betlejemskie Światło Pokoju – symbol pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Tegorocznej edycji akcji towarzyszy hasło „światło służby”. Pan Prezydent, dziękując harcerzom za przekazanie Światła oraz ich serce, uśmiech i pomoc udzielaną ludziom, wyraził nadzieję, że w tym trudnym czasie, czasie pandemii i wielu wyzwań, które stoją przed nami, blask Betlejemskiego Światła Pokoju będzie dla nas wszystkich znakiem nadziei i wzajemnej życzliwości, a przede wszystkim zachętą do służenia sobie wzajemnie. Spotkanie z harcerzami stało się też okazją do wzajemnego złożenia sobie życzeń świątecznych i noworocznych.

W uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, oprócz Prezydenta Miasta, uczestniczyli także I Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Gładysz, II Zastępca Prezydenta Miasta Marta Suchanek-Bijak oraz Sekretarz Miasta Adam Skowronek.

Betlejemskie Światło Pokoju to akcja zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w austriackim Linzu. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

W Polsce Betlejemskie Światło Pokoju pojawiło się po raz pierwszy w 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. W tym roku dotarło ono do naszego kraju ze Słowacji. Rankiem, 13 grudnia 2020 roku, przedstawiciele władz ZHP na granicy polsko-słowackiej na Łysej Polanie odebrali Światło od słowackich skautów, a następnie przekazali je reprezentacjom chorągwi. Sztafeta Światła ruszyła, niosąc lampiony ze Światłem do szpitali, szkół, urzędów, parafii i domów. Do naszego miasta Betlejemskie Światło Pokoju przybyło z Piekar Śląskich.

autor: tekst & foto Piotr Pindur (Biuro Prasowe UM)