Informacja o zamiarze połączenia dwóch filii MBP w Siemianowicach Śląskich

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Siemianowic Śląskich, uchwałą nr 287/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku, przyjęła informację o zamiarze połączenia Filii nr 1 i nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich.

Jak możemy przeczytać w wyżej wymienionej uchwale, działanie te jest uzasadnione w następujący sposób:

„Przesłanką do podjęcia decyzji o połączeniu dwóch Filii zlokalizowanych w Michałkowicach – Nr 1 i Nr 7 w jedną Filię Nr 1 jest racjonalizacja kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich. Powyższe rozwiązanie jest korzystne z uwagi na dotychczasową bliskość obu Filii bibliotecznych (obie w dzielnicy Michałkowice oddalone od siebie o ok. 1,4 km ). Przeprowadzona analiza stanu technicznego obu Filii wykazała ich niedoinwestowanie. Obydwie Filie nie były od dawna remontowane, a tam, gdzie remont został przeprowadzony, ograniczał się z reguły do malowania ścian i drobnych napraw. Podstawowe urządzenia eksploatacyjne w Filiach wymagają napraw bądź modernizacji. Ponadto Filia nr 1 nie poosiada centralnego ogrzewania a pomieszczenia ogrzewane są w okresie zimowym jedynie grzejnikami elektrycznymi. Inwestycja w piece akumulacyjne w tym budynku jest nieuzasadniona ekonomicznie.”

Pełna treść uchwały znajduje się pod poniższym linkiem, oraz w załączniku do niniejszego artykułu.

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19806213

autor: Adam Bogdoł – WKiS