Ja, Ty, My – zaproszenie do projektu

Jesteśmy grupą młodych ludzi – uczestników i absolwentów 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich. W trakcie partycypacji w szeregach OHP angażowaliśmy się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Często uczestniczyliśmy w różnych akcjach organizowanych przez wychowawców z tej jednostki opiekuńczo-wychowawczej. Te akcje to np. czytanie dzieciom bajek, zbiórka makulatury i ubrań, wyjścia do schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tych działaniach zawsze wspierali nas nasi wychowawcy. Od dawna chcieliśmy zrobić coś samodzielnie, ale nie wiedzieliśmy skąd pozyskać fundusze na realizację naszego celu. Na początku roku szkolnego uczestniczyliśmy w spotkaniu absolwentów i uczestników Hufca Pracy. Na tym spotkaniu usłyszeliśmy o Europejskim Korpusie Solidarności i o tym, jakie daje możliwości młodym ludziom. Chcielibyśmy zrealizować taki projekt, który wpłynie na społeczeństwo lokalne oraz na nas samych. Już dawno zauważyliśmy, że dzieci i młodzież najczęściej spędzają wolny czas przed komputerem, grając lub przeglądając portale społecznościowe, lub po prostu oglądając telewizję. Zauważyliśmy również, że zanika już aktywne spędzanie czasu wolnego – wspólnego. Dlatego też narodził się pomysł zorganizowania czegoś, co nauczy i zachęci młodzież, do wspólnego i kreatywnego spędzania czasu. Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną warsztatowa część projektu będzie realizowana od kwietnia 2021, ale już dziś rozpoczynamy działania rekrutacyjne. Serdecznie zapraszamy chętnych uczestników 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich oraz ich rodzeństwa do zgłaszania się. Link do ankiety rekrutacyjnej: https://forms.gle/8vXeRjnufZPwshkY9

Naszą grupą docelową będą nasi rówieśnicy, z którymi na co dzień spędzamy czas wolny i szkolny oraz ich i nasze rodzeństwo (12-18 lat). Do odbiorców projektu chcielibyśmy również włączyć podopieczne Domu Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej 8 w Siemianowicach Śląskich, aby nauczyć się otwartości na drugiego człowieka.
Chcielibyśmy, aby czas wolny był wspólnym czasem, który uczy i spaja relacje, poprzez wspólne działania. Działania te pozwolą na budowanie empatii oraz umiejętności i postaw prospołecznych młodzieży. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że adaptacja czasu wolnego wymaga niejednokrotnie nakładów finansowych, na które wiele rodzin nie stać. Chcielibyśmy, realizując ten projekt, zachęcić młodzież do wspólnej aktywności. Zwrócić uwagę, jaki ma wpływ sam udział w projekcie na jednostkę. Jakie korzyści przyniesie zaangażowanie w realizacje tego projektu.
Zdecydowaliśmy, iż taka forma będzie nie tylko bardzo atrakcyjna dla samych odbiorców, ale i przyniesie wiele korzyści dla nas, jako członków grupy inicjatywnej, biorącej udział w Projekcie Solidarności.
Jednym z podjętych wspólnych działań mających na celu naukę przedsiębiorczości jest zbiórka makulatury, która pokaże młodym ludziom, jakie możliwości dają surowce wtórne. Już dziś zapraszamy z uzbieraną makulaturą do 12-1 Hufca Pracy przy ulicy Budryka 2, pokój 417.

autor: Marta Kozłowska, wychowawca 12-1 HP