Konkurs na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydział Polityki Społecznej informuje, że dnia 2 grudnia 2020 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1649/2020, ogłoszony został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 roku.

Termin realizacji zadania – styczeń-sierpień 2021 r.

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące żłobki/kluby dziecięce zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.), wpisane na dzień złożenia oferty do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2020 r. (wtorek)

Kwota w budżecie przeznaczona na realizację ww. zadania: 500.000,00 zł

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania pod adresem:

http://siop.siemianowice.pl/?q=node/1951

autor: Izabela Kłosowska-Spandel