Konkurs na dotacje w kulturze ogłoszony

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1657/2020 ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dotacje w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie, na które można składać oferty:

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży na terenie Siemianowic Śląskich.

Przewidziana kwota w projekcie uchwały budżetowej na realizację w/w zadania to 15 000,00 zł

Termin składania ofert:
do 7 stycznia 2021 r. (czwartek) do godz. 16.00.

Szczegóły konkursu pod poniższym linkiem:
http://siop.siemianowice.pl/?q=node/1954

Przypominamy wszystkim organizacjom, że aktualne druki wniosków są do pobrania na stronie:
http://siop.siemianowice.pl/?q=node/10

autor: Adam Bogdoł – WKiS