MERITUM i Uniwersytet Młodego Dziennikarza

17 grudnia odbyły się wykłady zamykające Uniwersytetu Młodego Dziennikarza – projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Śląskim od 2018 roku, w ramach którego młodzież MERITUM uczestniczyła w cyklu zajęć dydaktycznych z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy trzeciej III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM.

Projekt, który rozpoczął się w klasie pierwszej, dzięki Programowi Operacyjnemu „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, miał na celu pogłębienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie działań marketingowych oraz multimedialnych. Ostatnie wykłady dla przyszłych informatyków oraz dziennikarzy miały formę zajęć online prowadzonych przez wykładowców związanych z Uniwersytetem Śląskim.

Choć cykl wykładów dobiegł końca mamy nadzieję na dalsza współpracę z uczelnią i już tęsknimy za ciekawymi i rozwijającymi prelekcjami.

Tymczasem zapraszamy uczniów szkół podstawowych do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego w MERITUM o profilu językowo-informatycznym, która oprócz zajęć kierunkowych będzie kontynuowała dobre tradycje i sprawdzone rozwiązania również w dziedzinie e-sportu i dziennikarstwa.

autor: Joanna Tatar, Adam Korzyniec, Meritum