Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzisiaj, 3 grudnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Celem tego święta, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnością. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie, jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych. 

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnością w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością wszystkim Państwu ,a także rodzinom i przyjaciołom ,życzymy wielu radości w codziennym życiu ,życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi. Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych wrażeń, odsłania piękno otaczającego świata, pozwala odkrywać i rozwijać osobiste walory. Życzymy wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, aby otaczający świat był przyjazny, ciepły i bliski.

autor: Ewa Roch-Wyrzykowska