Mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami – oficjalnie otwarte

Wczoraj (21.12), symbolicznym przecięciem wstęgi, oficjalnie otwarto tzw. Mieszkanie Chronione Treningowe, które będzie przeznaczone dla czterech pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Lokal na ten cel został zaadaptowany po byłym sklepie, który nie mógł znaleźć nowych najemców. Wspólnymi siłami zaangażowanych pracowników z Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Gospodarki Lokalowej wyremontowano i wyposażono nowe pomieszczenia.

– Będzie to miejsce, w którym pod okiem specjalistów osoby tam przebywające zostaną przygotowane do samodzielnego życia – mówi Sabina Miland z Wydziału Polityki Społecznej.

Mieszkanie to jest dedykowane osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono zaburzenia zdrowia psychicznego, niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Osoby przebywające tam będą miały zapewnione usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsług, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.

Modernizacja obejmowała gruntowną przebudowę lokalu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nową instalację elektryczną wraz z  dostosowaniem wysokości gniazdek i kontaktów, nową instalację centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjną.

– By mówić o pełnej kompleksowości prac musimy również wspomnieć o remoncie schodów oraz nowym podjeździe dla wózków inwalidzkich – mówi Marta Dziemba-Korzyniec, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że jest to kolejny projekt realizowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. W sierpniu br. zakończył się remont trzech lokali mieszkalnych dla tych, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność ruchową. Prace adaptacyjne zostały dofinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320