Nowe klasopracownie czekają na wyposażenie

Od kilku miesięcy w trzech siemianowickich szkołach technicznych realizowany jest projekt unijny pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II”. W jego pierwszej fazie wybrane pomieszczenia szkolne zaadaptowano na nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) „Cogito” powstały pracownie: cukiernicza, językowa i multimedialna, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) „Meritum” utworzono klasopracownie lokalnych sieci komputerowych i ekonomiczną, natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) wzbogacił się profesjonalne pracownie: warsztatów szkolnych, technologii oraz rysunku technicznego. Koszt przebudowy i modernizacji pomieszczeń szkolnych wyniósł ponad 1,2 mln zł (kwota ta obejmuje również część urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych w ZSOiZ, dostarczonych w ramach przeprowadzonych robót budowlanych). 
Teraz przyszedł czas na kolejny krok, jakim jest zakup odpowiednich mebli, narzędzi i urządzeń warsztatowych, które umożliwią wysoką jakość kształcenia zawodowego. W tym celu ogłoszono przetarg na dostawę i montaż wyposażenia w nowo powstałych klasach. Po wyborze wykonawcy klasopracownie ZSOiZ zostaną zaopatrzone m.in. w stół warsztatowy, nożyce do cięcia blachy, zaginarki do rur i blachy, piłę do cięcia metali, wiertarkę stołową (pracownia warsztatów szkolnych), twardościomierze (pracownia technologii) oraz ploter (pracownia rysunku). W przypadku ZSP „Cogito” będzie to m.in. piec konwekcyjny, robot planetarny, stół mroźniczy, chłodziarka i zmywarka (pracownia cukiernicza), aparaty fotograficzne (pracownia multimedialna) oraz system komputerowych stanowisk dla 16 uczniów, zarządzany ze stanowiska nauczycielskiego wraz z kompatybilnym zestawem mebli i oprogramowaniem (pracownia językowa). W ZSTiO „Meritum” do pracowni ekonomicznej zostanie zakupione urządzenie do frankowania korespondencji, a do pracowni sieci komputerowych serwer z kontrolerem pamięci masowej. Zakończenie powyższych działań planowane jest w pierwszym kwartale 2021 roku. Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice