Nowy stół operacyjny w siemianowickim szpitalu miejskim

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na wniosek Gminy Siemianowice Śląskie, przyznało kwotę w wysokości 50.000,00 złotych. Środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., na który często trafiają osoby pokrzywdzone przestępstwem, wymagające natychmiastowej pomocy chirurgicznej. W ramach otrzymanych środków z Ministerstwa Sprawiedliwości i środków własnych Gminy, zakupiono dla Szpitala Miejskiego stół operacyjny, którego uroczyste przekazanie odbyło się 21 grudnia 2020 roku.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice