Pomoc i wsparcie organizowane przez MOPS

Pomimo trudnego czasu z koronawirusem, siemianowicki MOPS oprócz swoich zadań, standardowych bierze udział również w dodatkowych akcjach mających na celu pomoc mieszkańcom. Przypomnijmy, że MOPS wspólnie z wolontariuszami Caritas uruchomił pomoc zakupową dla osób starszych jeszcze przed ogłoszeniem ogólnopolskiego programu wsparcia dla seniorów. 

Akcje i programy organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

– gorące posiłki i suchy prowiant dla osób w potrzebie w tym seniorów, osób niepełnosprawnych, objętych kwarantanną realizowane w ramach umowy przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”,

– „Pomoc w zakupach dla osób starszych” oraz objętych kwarantanną, realizowane przez pracowników oraz współpracujących wolontariuszy,

– „Pomoc sąsiedzka” w ramach tej akcji mogą się zgłaszać do ośrodka zarówno osoby potrzebujące pomocy, jak i osoby, które mogą pomóc.

– „Paczuszka dla staruszka” – akcja organizowana cyklicznie przed świętami, w tym okresie ok. 150 paczek trafi do osób potrzebujących.

– „Wigilia dla potrzebujących” – z uwagi na ograniczenia, nie ma możliwości zorganizowania jak co roku posiłku wigilijnego dlatego w tym roku do 120 mieszkańców w trudnej sytuacji trafią paczki żywnościowe o charakterze świątecznym.

Podpisano również umowę z siemianowickim kołem Towarzystwa Pomocy im.  św. Brata Alberta na zapewnienie miejsc dla osób bezdomnych, objętych kwarantanną.

Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie ze starszymi i niepełnosprawnymi podopiecznymi. W obecnej sytuacji nie pozostają bez wsparcia również środowiska przemocowe oraz te z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Więcej szczegółów na stronach www.mops.siemianowice.pl/wp.

Pamiętajmy jednak o tym, że liczba osób potrzebujących pomocy w obecnej sytuacji bardzo wzrosła (m.in. z uwagi na kwarantannę lub ograniczenie wychodzenia z domu) zwłaszcza dotyczy to osób starszych, czasem miłe słowo i drobna pomoc sąsiedzka jest bezcenna.

autor: Elżbieta Nieszporek