Potężny zastrzyk finansowy dla Siemianowic Śląskich!

Ponad 20 milionów złotych – takie dofinansowanie otrzymało nasze miasto w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Powołana przy premierze komisja wybrała projekty infrastrukturalne edukacyjne czy związane z cyfryzacją, których realizacja zostanie w ten sposób – podkreślmy – bezzwrotnie – dofinansowana.

W przypadku Siemianowic Śląskich zastrzyk finansowy z RFIL otrzymają projekty:

  • 830 tysięcy – budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem do ulicy Dworskiej, Stawu Rzęsa – w trakcie projektowania.
  • 1 mln zł – wymiana nawierzchni ulicy Katowickiej – planowana
  • 1,1 mln zł – budowa ronda na DK 94 – w trakcie projektowania
  • 1,2 mln zł – budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP „COGITO” – planowana
  • 3,5 mln zł – uzbrojenie terenu przemysłowego przy ul. Bytomskiej – planowane
  • 2,5 mln zł – połączenie drogowe do Chorzowa od ul. Watoły – planowane
  • 3 mln zł – połącznie drogowe do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej – planowane
  • 7 mln zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UM przy ul. Michałkowickiej – planowane, ZSTiO „Meritum – planowane, ZSOIZ przy ul. Budryka – trwa, Zespół Szkół Sportowych – planowane oraz SP nr 20 – trwa)

 Fundusze były przyznawane dwuetapowo. W pierwszym, letnim, rozdaniu, w którym otrzymaliśmy 7,5 mln zł, o rozdziale decydował algorytm, zaś w drugim (jesiennym) nabór miał charakter konkursowy. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę między innymi takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczbę osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym czy koszt w stosunku do planowanych dochodów gminy.

– Cieszymy się, że dzięki temu dofinansowaniu uda nam się zrealizować kolejne, kluczowe inwestycje w naszym mieście – mówi Betina Bober-Ogon z Wydziału Rozwoju Miasta.

Warto tutaj wspomnieć, że do Województwa Śląskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi w sumie aż 1,3 mld zł. Wśród miast i gmin naszego regionu, Siemianowice Śląskie są w czołówce beneficjentów tego funduszu.

*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast w wysokości od 500 tysięcy zł do 93 mln zł. Żródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, zaś wsparcie jest BEZZWROTNE

autor: Rafał Jakoktochce