Radni wybiorą nowego Skarbnika Miasta

W najbliższą środę (30.12), o godz. 15.00, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (j. t. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art.15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późniejszymi zmianami), odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Siemianowice Śląskie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: 1/XXVI/2020 – powołania Skarbnika Miasta Siemianowice Śląskie.
  4. Zamknięcie obrad Sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice