Razem przeciw marnowaniu żywności

Zwłaszcza w obecnym okresie wzmożonej gorączki przedświątecznej, warto przypomnieć zasady racjonalnego robienia zakupów i przechowywania jedzenia. Rocznie marnujemy 5 mln ton żywności. Za 3 mln ton żywności trafiającej do koszy odpowiadamy sami jako konsumenci. Dane pochodzą z  Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, który wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego podjął się realizacji badań w projekcie PROM (Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności), mających na celu oszacowanie poziomu strat, począwszy od produkcji, poprzez przetwórstwo, transport, dystrybucję, gastronomię i konsumentów.

7% tych strat wynika z przekroczenia terminu ważności oraz utraty świeżości. Na tym etapie można uratować bardzo dużo żywności przekazując ją na cele społeczne. Ten temat jest rozpracowywany szczególnie w tym roku, poprzez współpracę sklepów z Bankami Żywności, organizacjami pozarządowymi udaję się ratować jedzenie przez zmarnowaniem poprzez przekazywanie jej potrzebującym – tu nieocenioną rolę pełnią organizacje pozarządowe. 

Kampania organizowana w ramach programu PROM, ma na celu pomoc w takiej organizacji naszego życia, aby marnować mniej. Gdy zorganizuje się zakupy żywności i gotowanie, marnuje się jej dużo mniej. Kiedy nie wyrzucamy jedzenia, nie wyrzucamy  też pieniędzy, jednocześnie dbamy o środowisko. Więcej informacji na stronach: https://www.projektprom.pl/.


Dodatkowo zachęcamy konsumentów do do zapoznania się z akcją „Razem przeciw marnowaniu” w ramach której konsumenci mogą poznać triki dzięki, którym można wypracować nawyki pozwalające na ograniczenie marnowania jedzenia bez dyskomfortu.

W ramach tej samej akcji organizacje pozarządowe mogą się zgłaszać po darmowy odbiór jedzenia, produktów i towarów o krótkim terminie przydatności. Więcej o programie https://www.biedronka.pl/pl/razem-przeciw-marnowaniu.

Przypominamy jednocześnie, że na terenie Siemianowic Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”, Caritas oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie, działają w temacie wykorzystania i dystrybucji żywności we współpracy z lokalnymi sieciami sklepów spożywczych. 

Przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadziły zasady, dzięki którym ma zmniejszyć się ilość jedzenia wyrzucanego przez przedsiębiorców handlujących żywnością. Chodzi w nich o żywność: której upływa termin ważności lub data minimalnej trwałości, która ma wady wyglądu (w tym także opakowań). Od września 2019 r. jednostki sklepy i hurtownie m.in. o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, zostały zobowiązane do 18 lutego 2020 r. tego roku do podpisania umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania im niesprzedanej żywności. Zostały zobowiązane również do składania sprawozdań rocznych o ilości marnowanej żywności,  od września 2021 r., przepisy obejmą także sklepy lub hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m.

autor: Elżbieta Nieszporek