Wolontariusze z Cogito przygotowują Mobil Wigilię dla Samotnych

Uczniowie ZS COGITO już od wielu lat chętnie uczestniczą w różnych działaniach na rzecz ludzi potrzebujących. Poświęcając swój czas i wysiłek przypominając, że ważne jest nie tyle to, by mieć, ale by być. Być człowiekiem, który kocha swych bliźnich.

W tym roku Wigilia będzie szczególna, odbędzie się w czasie pandemii, samotni poczują bliskość drugiego człowieka poprzez kolację wigilijną, która będzie dostarczona pod drzwi zgłoszonych osób.

Klub Wolontariuszy z ZS Cogito w dniach 15-24 grudnia 2020 współorganizuje wraz z Fundacją „Wolne Miejsce”, największą w regionie Wigilię dla osób samotnych. W tym czasie, gdy większość z nas zajęci będziemy ostatnimi porządkami i zakupami, gdy zasiądziemy z rodzinami przy świątecznych stołach, kilkanaście wolontariuszy z Cogito, współpracując z Fundacją, zorganizuje wieczerzę wigilijną i dostarczy osobom samotnym do domu. Izabela Duras – opiekun Klubu Wolontariuszy, Sylwia Gralikowska oraz wolontariusze Cogito po raz szósty wraz z Fundacją „Wolne Miejsce”, przygotowują Wigilię w MCK w Katowicach.  Należy podkreślić,  że imprezy te zawsze organizowane są dokładnie w czasie świąt, a więc młodzież dobrowolnie rezygnuje z możliwości spędzenia czasu z najbliższą rodziną, by bezinteresownie pomóc potrzebującym..

 Bez wspólnej pracy wielu wolontariuszy, bez ich trudu, i poświęconego czasu, nie udałoby sie przygotować tak ogromnego przedsięwzięcia.  To doświadczenie zbliża nas do siebie nawzajem oraz pozwala doświadczyć bliskości z drugim człowiekiem.

autor: Damian Królikowski, Zespół Szkół COGITO