Zakończono budowę kolejnej ścieżki rowerowej

Dobiegła końca budowa ścieżki rowerowej biegnącej ulicami: Cmentarną, Brzozową, wzdłuż ogródków działkowych oraz ulicą Mysłowicką. To druga z czterech aktualnie budowanych w mieście tras rowerowych, które powstają w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II”.
Przypomnijmy, że na początku października do użytku została udostępniona ścieżka rowerowa nr 1, wiodąca od Parku Miejskiego, ulicami: PCK, Obwodową, Cmentarną, Szyb Pszczelnik, aż do Parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa. Zgodnie z planem do końca roku możemy spodziewać się także ukończenia trasy nr 3, którą będziemy mogli przejechać od ulicy Bańgowskiej, przez os. Bańgów (ul. Skłodowskiej), ulicą Zachodnią do skrzyżowania z ulicą Krupanka. Natomiast do połowy przyszłego roku zrealizowana zostanie ścieżka rowerowa nr 4, która będzie prowadziła ulicami Michałkowicką 47, Michałkowicką 105 (budynek Urzędu Miasta), Wyzwolenia i Tarnogórską (w tym roku wykonano już fragment tej ścieżki na wysokości od ulicy Michałkowickiej 47 do 105). Dzięki tej inwestycji w mieście przybędzie blisko 10 km nowych dróg rowerowych, które połączą ze sobą główne dzielnice miasta. Oprócz ścieżek, powstaną także trzy Zintegrowane Centra Przesiadkowe, składające się z wiat przystankowych, zamykanych boksów rowerowych, zadaszonych stojaków na rowery oraz stacji naprawczych. Ponadto realizacja zadania obejmie szereg działań związanych m.in. z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, rozmieszczeniem w kluczowych punktach tablic informacyjnych z mapami, montażem dodatkowego oświetlenia oraz ławek i koszy na śmieci. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec lipca 2021 roku.
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

autor: Dagmara Brudek-Schulz UM, fot. Wojciech Mateusiak