Życzenia dla Górników

Szanowni Państwo, Górnicy,

dzisiaj, 4 grudnia, w dzień św. Barbary, obchodzimy Wasze święto. Przyjmijcie więc, serdeczne życzenia zdrowia, bezpiecznej pracy i wszelkiej pomyślności a także wyrazy głębokiego szacunku dla całej Górniczej Rodziny.

Waszemu, wymagającemu poświęcenia i ogromnego hartu ducha, ciężkiemu trudowi Ziemia Śląska zawdzięcza bardzo wiele. Nie tylko dla niej i całej Polski wydobywaliście podziemne bogactwo, ale również, przez pokolenia, zbudowaliście piękne tradycje oparte na takich wartościach, jak sumienność, uczciwość, dyscyplina, patriotyzm, szacunek dla rodzinnych więzi. To one nobilitują Górniczy Stan.

Życzę radosnego przeżywania Waszego święta, szczęścia w rodzinach i domach. Wszystkiego najlepszego! Szczęść Boże!


Rafał Piech
Prezydent Miasta