Zaproszenie do udziału w IX Festiwalu Meritum Wizji

Tegoroczny IX Festiwal Meritum Wizji odbywający siępod nazwą „My sõm stõnd… Siemianowice Śląskie moje miejsce na ziemi” został objętyPatronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ijest tematycznie związany z Siemianowicami Śląskimi z okazji 90. rocznicy uzyskania przez nie praw miejskich.

Organizatorem Festiwalu, cyklicznej imprezy artystycznej, przeprowadzanej od roku szkolnego 2013/2014, jest ZSTiO „Meritum” we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno – Edukacyjnym „PRO MERITUM”.

IX Festiwal Meritum Wizji składa się z następujących konkurencji: Konkursu Literackiego pt.: „Siemianowice Śląskie we wspomnieniach moich bliskich” lub „Siemianowice Śląskie w przyszłości” (np.: wywiad, reportaż, pamiętnik, list, opowiadanie, wiersz), Konkursu Plastycznego pt.: „Plakat promujący Siemianowice Śląskie” (w różnych wersjach językowych: w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim – do wyboru), Konkursu Fotograficznego pt.: „Siemianowice Śląskie w obiektywie” (od jednego do trzech zdjęć lub kolaż), Konkursu Artystyczno – Multimedialnego pt.: „Przewodnik po Siemianowicach Śląskich” (np.: prezentacja multimedialna, film lub tradycyjna papierowa forma przewodnika/albumu).

Celem konkursowych zmagań jest stworzenie możliwości szerokiej prezentacji różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczniów z Siemianowic Śląskich i miast sąsiednich, kształcenie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji cyfrowych oraz budzenie świadomości lokalnej i regionalnej, przede wszystkim związanej z historią miasta Siemianowice Śląskie.

Adresatem festiwalowych konkursów są uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych z Siemianowic Śląskich i miast sąsiednich oraz młodzież ZSTiO „Meritum”.

IX Festiwal Meritum Wizji odbywa się od 7 lutego do 30 marca 2022 roku, prace konkursowe można składać/przesyłać w formie papierowej lub elektronicznej do 25 marca 2022 roku. Ogłoszenie wyników festiwalowych konkursów i uroczyste wręczenie/przesłanie nagród i dyplomów zwycięzcom i wyróżnionym w konkursach nastąpi 30 marca 2022 roku. Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli, to uroczystość podsumowująca IX Festiwal Meritum Wizji odbędzie się dnia 30 marca 2022 roku (środa) o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Katowickiej 1.

Organizatorzy Festiwalu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursach i życzą wszystkim uczestnikom powodzenia!

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków uczestnictwa w IX Festiwalu Meritum Wizji znajdują się na stronie internetowej ZSTiO „Meritum”: http://zstiomeritum.edu.pl/

oraz w poniższej dokumentacji konkursowej:

1. Regulamin ogólny IX Festiwalu Meritum Wizji.

2. Regulaminy szczegółowe konkursów w ramach IX Festiwalu Meritum Wizji.

3. Karta zgłoszenia do konkursu.

4. Zgoda opiekuna (nauczyciela lub rodzica) na udział w konkursie.

Logo patronatu Prezydenta Miasta
Logo patronatu Prezydenta Miasta

Autor:

  • Ksenia Hadryan

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska